سخنان اقای هاشمی درموردحاشیه ها و حاشیه سازی ها برای سیاسی کردن انتخابات


حاشیه ها و حاشیه سازی ها برای سیاسی کردن انتخابات مجلس خبرگان | با این که مجلس خبرگان رهبری همواره مجلسی فراتر از مسائل است در این میان مواضع هاشمی رفسنجانی درباره نظارت بر رهبری است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها