کارشناس بدنسازی: ورزشکاران این رشته با دارو بدنسازی نکرده اند - اسپرت -


کارشناس بدنسازی: ورزشکاران این رشته با دارو بدنسازی نکرده اند / یک کارشناس پرورش اندام می گوید خیلی ها فکر می کنند ورزشکاران این رشته با دارو بدنسازی کرده اند اما این ورزش بسیار سخت است و فرد بدون حریف باید تلاش بسیاری داشته باشد

 ویدیوهای پیشنهادی