پرتاب راننده دو خودرو به بیرون هنگام تصادف هولناک با یکدیگر


خودرویی که با سرعت زیادی در جاده آلتای روسیه حرکت می‌کرد با یک اتوبوس تصادف کرد. رانندگان هر دو خودرو پس از تصادف از خودروهایشان به بیرون پرتاب شدند. گفتنی است راننده اتوبوس پس از سقوط، توسط خودروی خودش زیر گرفته شد. تصادف ماشین با اتوبوس, پرتاب ...

 ویدیوهای پیشنهادی