حمله ۴ پلیس آمریکایی به یک معلول سیاه پوست


مهر:جدیدترین تصاویر منتشر شده از خشونت پلیس آمریکا علیه سیاه پوستان، ۴ پلیس آمریکایی به یک معلول سیاه پوست حمله کرده و برای بازداشت کردنش وی را نقش زمین می کنند. این در حالی است كه فقط چند روز از لغو وضعیت فوق العاده در شهر فرگوسن به دلیل خشونت پلیس ...

 ویدیوهای پیشنهادی