مانور بین المللی ارتش روسیه - گیم باکس -


ویدئویی تماشایی از 6 روز فراموش نشدنی از مانورهای تمرینی چند کشور که به صورت مشترک برگزار شد.

 ویدیوهای پیشنهادی