جزئیات تیراندازی در مجلس 17 خرداد 1396


جزئیات تیراندازی در مجلس را از زبان اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بشنوید.

 ویدیوهای پیشنهادی