ویژه خواری و رانت زمین خواری با مجوز غیر قانونی احداث معدن - رنگین کمان -


حضور خبرنگار صداوسیما در تجمع اعتراضی مردم در خصوص ایجاد معدن سنگ در جوار زمینهای هیو و مصاحبه با تعدادی از همشهریان و مسئولین محلی

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها