تقدیمی واسه داداشیام. کپشن


داداش مرتضی جونم داداش علیرضا ی عزیزم دوستون دارم