خطای دید السا در فروزن (ساخته خودم)


خودم ساختمش :) باید 30 ثانیه به نقطه روی دماغ السا خیره بشین و بعد چشماتون رو ببندین تو تاریکی ها السا ظاهر میشه میتونین به در و دیوار هم نگاه کنین کسی حق نداره کپی کنه یا حتی تقلید ، اگه دیدین نظر یادتون نره السا و آنا, فروزن frozen, خطای دید, خطای, ...

 ویدیوهای پیشنهادی