طب فیزیكی و توانبخشی و آرتروز زانو و تعویض مفصل زانو


در این فیلم شما با آرتروز زانو و تعویض مفصل زانو آشنا می شویدجامعه مجازی طب فیزیكی و توانبخشی ایرانwww.isprm.irبرای درمان کمردرد به متخصصین طب فیزیکی و توانیخشی مراجعه کنید:لیستی از بهترین متخصصین ایران را در زیر ببینیددکتر بیژن فروغمتخصص طب ...

 ویدیوهای پیشنهادی