مرگ در یک‌قدمی زن جوان


زن جوان با خوش‌شانسی تمام و در صدم ثانیه‌ از یک‌قدمی مرگ گریخت.