فرار روحانی از پاسخ به سوالی درباره حصر سران فتنه!


حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند ۱۳۸۹ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. فاطمه کروبی نیز که همزمان با این افراد در حبس قرار گرفت، از اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰ در وضعیت رفع حصر موقت قرار گرفته است. روز یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸۹ در پی حبس خانگی موسوی و کروبی، مجمع روحانیون مبارز خواستار پایان یافتن آن شد. در ۹ اسفند ۱۳۸۹، سایت کلمه، وب گاه مرتبط با میرحسین موسوی، گزارش داد که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همچنین همسران آن‌ها یعنی زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دستگیر شده و به زندان حشمتیه تهران منتقل شده‌اند. اردشیر امیرارجمند مشاور موسوی و مجتبی واحدی مشاور کروبی نیز این خبر را تأیید کرده و خبرگزاری‌های دیگر نظیر بی‌بی‌سی فارسی، بخش فارسی صدای آمریکا و یورونیوز آن را به نقل از وب‌گاه کلمه و مشاوران آن‌ها بازگو کردند. اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، آن را تکذیب کرد. پیش‌تر در ۶ اسفند ۱۳۸۹ کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع محلی خبر از تخلیه خانه مهدی کروبی داده بود. این خبر یکی از عوامل مؤثر در برگزاری تجمعات اعتراضی در ۱۰ اسفند بوده است.

 ویدیوهای پیشنهادی