استاندار لرستان در جلسه توزیع اعتبارات ملی استان لرستان


www.prlo.irپایگاه سمعی و بصری رواط عمومی استانداری لرستانهوشنگ بازوند استاندار لرستان در جلسه توزیع اعتبارات ملی استان لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: برخی از دستگاه ها به تعهد خود در رابطه به جذب اعتبارات شناور قانون بودجه ...

 ویدیوهای پیشنهادی