بازداشت زن سعودی به خاطر بغل کردن خواننده مَرد


یک زن سعودی در شهر طائف به خاطر بغل کردن یک خواننده مرد به هنگام برگزاری کنسرت، بازداشت شد..صحنه بغل کردن این خواننده به هنگام برگزاری کنسرت بازتاب فراوانی در رسانه ها و فضای مجازی جهان عرب داشته است.

 ویدیوهای پیشنهادی