ترانه شاد هر چی خوبی مال تو...،مهر و محبت مال تو...


الهی که روزهای عمرتون آفتابی شه/شب های سردو سیه بگذره مهتابی شه/خنده های شما عطر و بوی نارنج داره/الهی که آسمون قلبتون آبی شه/هر چی خوبه مال تو.../مهر و محبت مال تو.../دوستی ما همیشه،تا بی نهایت مال تو.../خنده های شیرنت حرفهای زیبات مال ما /برق شادی و ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها