انتقاد تند و صریح یک روحانی از برخی از مسئولین - به سوی نور -


الهی به حق حضرت زهرا خدا روز قیامت شمرو ببخشه، اما این مسئولین مفت خور را نبخشه!

 ویدیوهای پیشنهادی