سرگذشت دانش آموز ویدئوی «شیب، بام!؟


از سرگذشت بیژن دانش آموزی که در ویدئوی معروف «شیب، بام!؟»، بسیاری از مردم آن را دیدند، آگاه شویم.// آخر عاقبت نتیجه پایان مسخره کردن حقیر حقارت تمسخر خودکم بینی خجالت شرمگین شرمنده شرم زده گوشه گیری منزوی انزوا دوری از جامعه همکلاسی محله کودک نوجوان کلیپ بد زشت خصوصی افشای اسرار سر راز رمز پرده پوشی گناه معصیت دلخوری رنجش رنجیدن معلم آموزگار نادان مدرسه

 ویدیوهای پیشنهادی