سرگذشت دانش آموز ویدئوی «شیب، بام!؟»


سرگذشت دانش آموز ویدئوی «شیب، بام!؟» بیژن دانش‌آموزی است که ویدئوی معروف «شیب، بام!؟» که بسیاری از مردم به آن خندیدند، متعلق به اوست.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها