پاسخ جالب استاد عباسی به حسن روحانی: این چه ادبیاتیست؟! [فدایی دو ارباب]


کلیپی زیبا از پاسخ دکتر عباسی به اظهارات حسن روحانی: این چه ادبیاتیست که عده ای دارند و دائم اقلیت اقلیت می کنند؟ /رهبر و مراجع اقلیت اند که نگران دین مردم اند؟ / بله ما عده ای هستیم که به زعم شما در اقلیتیم و و از جهنم برگشته و با افتخار نگران دین مردم هستیم. ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

 ویدیوهای پیشنهادی