لحظه بازداشت 6 مظنون مربوط به حادثه تروریستی مترو روسیه


6 مظنون وابسته به گروه تروریستی دلعش که اصالت آسیای مرکزی داشته اند امروز توسط پلیس روسیه بازداشت شدند .

 ویدیوهای پیشنهادی