تیزر فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» با حضور نوید محمدزاده - FilmMilm -


روز گذشته فیلمبرداری فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» جدیدترین اثر هومن سیدی به پایان رسید. نوید محمدزاده، فرید سجادی حسینی، علی اعلایی و فرهاد اصلانی از جمله بازیگران این فیلم هستند. www.hafdang.com
به صورت قانونی و ترافیک نیم بهای اینترنت دانلود کنید !

 ویدیوهای پیشنهادی