تیزری متفاوت از فیلم تاریخی بر مبنای واقعیت "یتیم خانه ایران"


جمله معروف روچیلد از جنایتکاران انگلیسی و از عوامل هولوکاست بیش از 9 میلیون ایرانی در فیلم: Divide and Conquer = تفرقه بنداز و فتح کن. (گرفته شده از کانال آپارات "فیلمیران")

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها