مشکل شارژر نشدن سامسونگ S4


ایراد: تعویض کانکتور شارژ سطح تعمیر: ساده مراح تعمیر: باز نمودن قاب و جداسازی اجزای گوشی بررسی کلی برد و قطعات و عیب یابی جداسازی قطعه اسیب دیده-کانکتور شارژ پاک سازی سطح برد و آماده سازی برای نصب قطعه جدید اتصال بدنه کانکتور شارژ پاکسازی مدار مونتاژ دستگاه و تست شارژ

 ویدیوهای پیشنهادی