مرغ و خروس-تخم نطفه دار مرغ و خروس


تحقیقات ژنتیک حاکی از آن است که نیای مرغ خانگی، خروس جنگلی قرمز و خاکستری است. گرچه نسلی دورگه‌ای که حاصل این دو نژاد باشد در اکثر مواقع نازا و عقیم می‌باشد، اما ژن عامل پوست زرد در مرغ در خروس جنگلی قرمز (نزدیکترین خویشاوند مرغ) نبوده و به احتمال بسیار زیاد این ژن از گونهٔ خاکستری به میراث گرفته شده‌است.برای تهیه تخم نطفه دار مرغ وخروس به سایت www.ariajik.com مراجعه فرمائید.09142973005-09149643764

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها