تجمع در جلوی ساختمان شهرداری مریوان


مردم تعدادی از روستاهای بخش سرشیو روز چهارشنبه 25 اسفند در جلوی شهرداری مریوان بدلیل محل دفن زباله ها تجمع کردند

 ویدیوهای پیشنهادی