روحانی: امریکا تلاش می کند مانع از تثبیت حاکمیت ملی در سوریه شود - اخبار یی -


روحانی: امریکا تلاش می کند مانع از تثبیت حاکمیت ملی در سوریه شود / پیش از سفر به ترکیه: امریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می کنند مانع از تثبیت حاکمیت ملی در سوریه شوند و حتی به دنبال تجزیه این کشورند.

 ویدیوهای پیشنهادی