تجمع مردم یاسوج در حمایت از اقدامات دادگستری کهگیلویه و بویراحمد


تجمع کنندگان امروز با شعارهایی نظیر مرگ بر زمین خوار، مزارعی حمایتت می کنیم، نگذارید نگین سبز سقاوه چپاول شود، قضات انقلابی را حمایت می کنیم ضمن حمایت از اقدامات رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد مراتب اعتراض خود را نسبت به فروش کارخانه قند و واگذاری آن همچنین واگذاری اراضی سقاوه و اعطای وام های چند میلیاردی به افراد خاص اعلام کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی