اجرای قطعه " مرغ سحر " همایون شجریان - ترنج -


اجرای زیبای ترانه مرغ سحر توسط همایون شجریان در کنسرت نمایش " سی "

 ویدیوهای پیشنهادی