عکس العمل جالب آمریکایی ها به هنگام گوش دادن آیات قرآن


هنرمند مسلمان آمریکایی اقدام به تهیه فیلمی با عنوان «قرآن در میان عموم» کرده که در آن عکس العمل غیرمسلمانان به هنگام گوش دادن به آیات قرآن ضبط شده است. در این فیلم «آدم صالح»، هنرپیشه مسلمان آمریکایی به سراغ غیرمسلمانان می رود و ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها