عکس العمل آمریکایی ها هنگام نماز خواندن دو جوان مسلمان!!!!!!


یک پیرزن از این 2تا دفاع میکنه و حتی کاغذ لوله شده رو در کار سجاده اینها قرار میده تا کسی به اینها نزدیک نشه. 2نفر دیگه فکر میکنن که این جوان مسلمان در حال انجام تمرینات یوگاست بنابراین از حرکات او تقلید میکنند... آمریکا, مسلمان, نماز خواندن, العمل, ...

 ویدیوهای پیشنهادی