آرزوی اذان خواندن یک دختر میسحی - علاقه ی یک دختر هولندی مسیحی به شنیدن و خواندن اذان بسیار جالب و زنده از تلویزیون هلند


ترجمه و توضیخ ویدیو : مجری پسند ها و خاطرات رو می پرسه که دختره می گه وقتی تو استامبول بوده صدای اذان رو شنیده و از شدت احساس گریه کرده و بعد می گه آرزو دارم در یک مسجد اذان بگم که مجری تعجب می کنه و می خنده و بعد موذن دعوت می کنه و همچنیین مناره ...

 ویدیوهای پیشنهادی