خواندن سرود قهرمانی پرسپولیس توسط هواداران


هواداران پرشور پرسپولیس سرود قهرمانی تیمشان را سر دادند...

 ویدیوهای پیشنهادی