پلیس بد به تهران می آید


شبکه دو- 6 مرداد 94- 20:30| وزیر خارجه فرانسه که در طول مذاکرات هسته ای به پلیس بد معروف شده قرار است فردا به تهران بیاید. پایشگری, خبری, سفر, پلیس, تهران

 ویدیوهای پیشنهادی