عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر عراق - تک شو -


عادل عبدالمهدی به عنوان گزینه فراکسیون اکثریت مجلس عراق برای سمت نخست وزیری دولت این کشور انتخاب شد

 ویدیوهای پیشنهادی