پاره شدن شلوار الناز شاکردوست!


قسمت چهل و دوم رادیو داد | وقتی جمعه ی سیاه به الناز شاکر دوست هم ربط پیدا میکنه!