کارگاه های فرزندپروری - تربیت جنسی کودک - پرستار برای کودک


کارگاه تربیت جنسی کودکان که توسط اساتید برتر حوزه روانشناسی و در مرکز پارسیان مهرپرور برگزار می شود فرصت مناسبی است که والدین می توانند در قالب آن در کنار فرزندان خود آموزش های صحیح جهت پیشگیری از این حوادث را دریافت کنند. تلفن رزرو 02144489372

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها