آمار کارلوس کیروش در تیم ملی


کیروش پنجمین مربی از لحاظ تعداد برد در بازی های رسمی

 ویدیوهای پیشنهادی