کنسرت نوا توسط گروه موسیقی سنتی سرو صغاد آباده به سرپرستی حسین صالحی و آواز کامر


سال 1390

 ویدیوهای پیشنهادی