ویدیوی منتشر شده از افشاگری احمدی نژاد درباره دولت روحانی


ویدیوی منتشر شده از افشاگری محمود احمدی نژاد درباره دولت حسن روحانی و دلایل سکوتش درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ - نخستین پیام تصویری دکتر محمود احمدی نژاد خطاب به ملت ایران با عنوان "گزارش جمهور" منتشر شد. این پیام های تصویری ادامه خواهد داشت.

 ویدیوهای پیشنهادی