اشک های بهاره رهنما در فراق دخترش


بهاره رهنما که شب گذشته مهمان برنامه خندوانه بود وقتی صحبت از دخترش به میان آمد از دوری فرزندش احساساتی شد.

 ویدیوهای پیشنهادی