لحظه ورود مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم به مرقد مطهر امام راحل(رض)


لحظه ورود حمیدرضا مومنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به مرقد مطهر امام راحل (رضوان الله تعالی علیه)

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

00:06 سکانس