پلت رینگی سایز ۲50 - 2تن در ساعت - دهقان


دستگاه پلت 2 تن ماکیان مکانیک البرز - ساخت تخصصی دستگاه پلت رینگی تسمه ای و گیربکسی به روش CPM آمریکا در ایران 1 تن الی 10 تن با بهترین قیمت - بالاترین کیفیت دهقان 09129630881

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها