توضیحات مرتضی الویری، در مورد فرآیند انتخاب شهردار تهران - خانه -


الویری: حضور عباس آخوندی و معصومه ابتکار در دولت دوازدهم قطعی شده است و به همین دلیل از گزینه‌های شهرداری آینده تهران خارج شدند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها