کنایه خبرنگار به روحانی هنگام بازدید از ستاد انتخابات - خانه -


آقای روحانی، سایر نامزدها هم امکان بازدید از ستاد را دارند؟

 ویدیوهای پیشنهادی