بازداشت عوامل قطع درختان کهنسال در ملارد


ماموران نیروی انتظامی دو نفر از عوامل قطع شبانه درختان کهنسال در روستای ارسطوی ملارد را شناسایی و بازداشت کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها