پشت پرده ی ضد زن مسیح علینژاد((گاوی در لباس زن


خب خلاصه بگم،مسیح علینژاد،گاوی در جسم زن است که قسط دارد تقدس و پاکی زن را با حرف هایش بگیرد و متاسفانه تعدادی هم حرف هایش را باور میکنند... باید بدانید که مسیح علینژاد اعتقاد داره که زن حق داره که بتونه با هرچندتا مردی که خواست رابطه برقرار کنه و برای فریب مردم ما پول زیادی از دشمن دریافت میکند...((درمورد این شخص بخوانید))

 ویدیوهای پیشنهادی