مجلسی ها باز هم گرانی و دلار را پشت درهای بسته بررسی کردند - اخبار یی -


نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 8مهر) برای بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و نابه‌سامانی‌های بازار ارز جلسه غیرعلنی تشکیل دادند. بهارستان‌نشینان در این جلسه بر عملی بودن جلسات و دستورکارهای مجلس در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و بهبود اوضاع اقتصادی تأکید کردند

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها