توصیه " فائزه هاشمی " به هواداران ایت الله هاشمی رفسنجانی - اخبار یی -


توصیه فایزه هاشمی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی به جوانان اصلاح طلب و هواداران ایت الله هاشمی رفسنجانی در نمایشگاه مطبوعات.

 ویدیوهای پیشنهادی