صبحانه ی کلاسی در روز دانش آموز


خاطرات کلاس ما : kelasema97.mihanblog.com | کلاس پنجم، دبستان غیردولتی فؤاد، سال تحصیلی 98 - 97 | در روز دانش آموز در کلاس ما، بچّه ها به صرف صبحانه ی جمعی پرداختند و با تقدیم هدایایی ناقابل، از آنها به عنوان دانش آموزان خوب تجلیل شد.