ببینید چینی ها با چه روشهایی بیابان زدایی می کنن! - ترنج -


یکی از اقداماتی که به محیط زیست کمک می‌کند تا گرمای شدید این کره به تعویق بیافتد و مشکلات آلودگی از یک کشور رفع شود، بیابان زدایی است. کشورهای زیادی از بیابان‌زدایی حرف‌هایی زدند و اقداماتی را هم انجام داده‌اند اما هیچکدام از اقدامات مانند کاری که چینی‌ها در کشور خود انجام دادند، نبود. متخصصان چینی با روشی جالب بیابان‌های کشور خود را کمتر می‌کنند. در حالی که بسیاری از کشورها برای بیابان‌زدایی کارهای زیادی انجام می‌دهند و پس از مدت زیادی از انجام دادن این کارها به دلیل جواب نگرفتن از اقدامات خسته می‌شوند، متخصصان کشور چین با استفاده از روشی جالب و خلاقانه موفق به بیابان‌زدایی آن هم در وسعت بسیار بالا شده‌اند. چینی‌ها ماده‌ای مخصوص درست کرده‌اند که پس از مخلوط کردن آن با ماسه‌های بیابان، ماسه تبدیل به خاک قابل کشت می‌شود و از آن به بعد می‌توانند درخت و یا حتی محصولات کشاورزی در آن بکارند.

 ویدیوهای پیشنهادی